Valjak je korisna naprava,
gotovo neizostavna kad je
riječ o gradnji cesta.
On poravnava neravnine
i zbija podlogu da bude tvrda
kako je ne bi odnijela voda
ili je oštetile druge nepogode.
A ako se radi asfalt,
njime se izravnava i zbija prije,
ali i naknadno se utvrđuje
i izravnava gornji sloj da
ostane tvrd i kompaktan.
Za našu dušu nerijetko bi bio
neophodan duhovni valjak,
jer ne vodimo uvijek računa
o kvaliteti putova svoje duše.
Ne pazimo na to koliko su
uravnani i uglađeni,
prohodni i utabani,
te dopuštamo da se pretvore
u bespuća slabosti i grijeha.
Zapuštajući putove duše,
i samome Bogu onemogućujem
pristup u naše srce i dušu.
Tjeramo ga da se probija
kroz šikaru i kamenjar,
vododerine i jaruge,
umjesto da mu valjkom obraćenja
poravnamo pristupne staze,
kao što zapisa prorok Izaija:
Pripravite put Gospodinu,
poravnite mu staze!

Share: