daska sl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plemenitog podrijetla,

lijepo izblanjana i dotjerana,

bila sam na putu

da mi sudbina dodijeli rijetku sreću,

da ostvarim planove

kao malo koje drvo na svijetu.

Istesana od palestinske cedrovine,

obrađena po svim zakonima zanata,

dogurala čak do upraviteljeva dvora,

plamtjela sam od želje

za budućim ostvarenjima.

Vrtoglavo su mi se po glavi

vrtjele kombinacije boja, brojki i slova.

Mogla sam biti povjerena

nekom velikom umjetniku

kao podlogu za kakvo remekdjelo,

ili znanstveniku za ispisivanje stručnih formula

i otkrivanje prirodnih zakona.

Možda sam mogla poslužiti kao ploča

da tabula rasa – prazna ploča dječjih duša

bude poučena slovima pismenosti,

premda se ne bih bunila niti

da su na moju plohu upisali

sadržaj ploča Mojsijeva Zakona.

Od toliko sanja pružila mi se prigoda

da jednim trojezičnim natpisom

ispunim Zakon i Proroke,

znanost i umjetnost,

samo je uvjet bio

da se dadnem prikovati na križ.

Od tada s ponosom nosim

urezano Ime: I. N. R. I.

Share: