Degustator je stručna osoba
zadužena za procjenu kakvoće
prehrambenih proizvoda i pića
kušanjem njihovih svojstava.
Zadaća je degustatoru ocijeniti
okus, miris, boju i druga važna
svojstva namirnica koje će se
ponuditi drugim ljudima,
bilo da će se staviti pred
uvažene goste, ili će biti puštene
u opticaj za širu potrošnju.
Kad nam je Gospodin navijestio
svoje kraljevstvo, onda je htio
da ga svi već unaprijed okusimo,
te da budemo svjesni za što se
opredjeljujemo ovdje na zemlji,
te koja nas istinska punina darova
i božanskog obilja čekaju u nebesima.
Štoviše, zadužio je Presvetu Djevicu,
da kao naša Majka kuša prije nas
svu ljepotu božanske punine,
te da i nama ponudi sve što je
sama već okusila kao kvalitetno i sočno,
prikladno za duhovni život i rast.
A kad nam tako ponudi ono
najbolje što je Otac nebeski
pripremio za nas, a po čemu je
i ona došla do nebeske slave,
puninom svoga života, to jest
dušom tijelom, tada ćemo i mi
hraniti u sebi istu želju, imajući
predokus hrane kojom nas je
ona kao skrbna Majka hranila.
Upravo je njezino uznesenje
na nebo kušanje hrane
božanskih obećanja, čime nas
u vjeri i nadi brižno hrani,
da bismo i sami, na tragu
tih nebeskih okusa i sami težili
prema istom cilju gdje nas ona
kao Majka već proslavljena čeka
u nebeskoj punini za Očevim stolom.

Share: