Božji i božanski svijet nas obuhvaća na takav način
kao što nevidljive elektromagnetske silnice
i radio valovi ispunjvaju prostor oko nas.
Zbog razornoga grijeha
koji nam je oslabio narav,
nije dovoljno imati prijemnik
– razumsku narav upućenu na Boga
i sposobnu čitati nevidljivo,
jer je ostalo, ako ništa drugo,
mnogo smetnja na liniji,
a ponegdje je došlo
i do potpunog prekid komunikacija.
Kanal Božjeg života
ostao je nedostupan ljudskom razumu
i kao kodiran na drugim valnim dužinama.
Da bismo ponvno pravilno i cjelovito
vidjeli svijet oko sebe,
uključujući i onaj nevidljivi,
da bismo božanske silnice
smisleno prenijeli u svoj život,
bio nam je potreban dekoder,
jer se onaj naš iskonski,
pokvario nepravilnim rukovanjem.
Zahvaljujući Kristu Gospodinu,
božanske silnice koje nas okružuju
u nama su ponovno dobile
i ton i sliku kao nekad u iskonu.

Share: