Deoksiribonukleinska kiselina
skraćeno se zove DNK, a sadrži
genetske upute za poseban biološki
razvoj staničnih oblika života.
Osnovna je molekula nasljeđivanja
i odgovorna je za prenošenje
nasljednog materijala i osobina,
od boje kose do sklonosti
prema nekim bolestima.
Kao što se DNK nasljeđuje od
roditelja, tako je isto prisutna
Osim toga, DNK svake osobe
naslijeđen je od roditelja,
te se bez njezina koda neće
događati ni novi život a da
ne bude obilježen nasljednim
osobinama prethodnika.
Kao što posjedujemo biološku
DNK od tjelesnih roditelja,
tako imamo i onaj duhovni DNK
od Boga, našeg Oca i stvoritelja,
na čiju smo sliku stvoreni.
Doista, kodirani smo njegovim
bićem, životom i darovima:
nesebičnom ljubavlju i milošću,
jasnom istinom i dobrotom,
koje su utkane u naše postojanje,
te nas određuju u djelovanju
sve do dolaska u vječno blaženstvo.

Share: