Meditacija o potrebi da između Boga i čovjeka bude dvosmjerna cesta.

dvosmjerna ulica

Share: