web

 

 

 

 

 

Cilj je mnogih učenih glava
postići cjelovito obrazovanje
koje zovemo enciklopedijskim.
Doista, mnogi nadareni ljudi
savladaju vještine i steknu znanja
na vrlo visokoj i zavidnoj razini.
Odlikuju se iznimnim znanjem
gotovo na svim područjima,
te ih se promatra s poštovanjem
kao živuće enciklopedije
jer posjeduju cijeli niz vještina,
to jest prsten zaokruženog znanja.
Mnogi, međutim, i ne misle
kako je ljudsko znanje,
pa i ne znam kojeg opsega,
samo hrpa podataka i informacija,
ako nije okrunjeno i vođeno
onim osobitim Božjim znanjem.
Ako naučeni podatci i stečene spoznaje
nisu podređeni stvarnom znanju
koje izvire iz spoznaje smisla života,
te je nazvano i mjerljivo mudrošću
što izvire iz živoga i istinitoga Boga,
onda su beskorisna gomila informacija
koje ne služi pravoj životnoj svrsi.
Pravi krug ili ciklus znanja
zatvara se stjecanjem Božjeg znanja
bez kojega je enciklopedijski projekt
čudni i nejasni opus imperfectum
nedovršeno i krnje djelo,
sličan golemoj piramidi bez vrha
ili krugu s nepotpunom kružnicom.

 

Share: