Gradeći ili obnavljajući kuće,
ljudi znaju da nije dovoljno
za dobru i lijepu kuću imati
lijepo uređenu fasadu.
Kvaliteta kuće ovisi
o dobrim temeljima
i kvalitetnom materijalu
koji se ugrađuje u zdanje.
Fasada je samo završni korak
koji je točka na ‘i’ svega
drugoga što je napravljeno.
Ako je napravljeno kvalitetno
stručno i ispravno,
onda je fasada ures zdanja,
a ako je napravljeno loše,
onda je fasada tek maska
za prekrivanje nedostaka.
No takva podmetnuta maska
prije ili poslije zakaže,
te se pokažu svi nedostaci
loše izrade na građevini.
Slično je i u duhovnom životu.
Ako vjernik nije postavio
dobre temelje kreposna života
i vršenja Božjega zakona,
sve ostalo što bude gradio
samo je fasada koja ne može
otkloniti temeljne nedostatke.
Onima koji nemaju ili zanemare
kreposni ćudoredni temelj
krštenje je samo fasada,
umjesto da bude kruna
i smisao života, te polazište
za čvršće zajedništvo s Gospodinom.

Share: