genetsk

 

 

 

 

 

 

 

Posljednjih desetljeća napretka
znanstvenici su napravili
velikih koraka u izučavanju ljudskih gena.
Pozorno su istraživali gensku kartu,
te ujedno dešifrirali cijeli genetski kod
o kojem ovise one nasljedne
i tolike druge osobine svakog bića.
Uočavajući pravilnosti i nepravilnosti
došli su do nepobitnog zaključka
da mnoge bolesti i nedostaci u razvoju
ovise upravo o pogreškama u kodu.

Nitko, međutim, nije uočio
da je vjera sastavni dio
genetike ljudskog bića.
O njoj ne ovisi samo
ispravan razvoj ljudske osobe,
nego i njezino vječno spasenje.
Zbog nedostatka vjere
nastaju nesagledive posljedice.
Vjera je ključ cijelog ljudskog koda,
jer je u njoj sadržana bit
onog što čovjek u sebi jest.
Nevjerom i drugim grijesima
nastaju pogubne mutacije
koje dovode ljudsku narav
do otklona od biti i cilja
koji je Gospodin zapisao
u genetskom kodu
kad je stvarao čovjeka.
Zato svaki onaj tko želi izbjeći
štetna iskrivljenja svoje naravi,
te doći do cjelovite i zdrave osobnosti,
treba se vratiti izvornom Božjem kodu,
odbacujući izopačenja grijeha.
Jer nasljeđe koje nosimo u genima,
zapisano u kodu vjere,
doista je golemo i neprocjenjivo:
stvarno i istinsko bogosinovstvo.

Share: