navigacija

 

 

 

 

 

 

 

Putujući zemaljskim putovima
prema željenim odredištima
nije lako odrediti točan položaj,
a uslijed toga i smjer kretanja.
Zbog toga je suvremeni čovjek
izradio posebne GPS uređaje –
sustave za određivanja položaja.
Oni s velikom preciznošću
određuju mjesto i vrijeme,
brzinu i smjer kretanja
zahvaljujući kontaktu sa satelitima,
omogućujući tako siguran hod
do unaprijed zadanog cilja.

Slično tome postoje precizni,
u nas ljude ugrađeni,
duhovni navigacijski uređaji,
koji funkcioniraju za nas
kao pravi Božji GPS sustavi.
Uvijek kad želimo provjeriti
gdje smo i u kojem smjeru putujemo
možemo se bez straha osloniti
na ispravne duhovne koordinate
koje nam daje satelit Božjeg srca.
Nismo više u bespućima
i neznanju ćudorednih odluka,
nego nepogrešivo izabiremo
put povratka u kuću Očevu
vođeni silnicama njegove ljubavi.
Jer kad smo s njim povezani,
omogućuje nam odrediti
sigurnu i brzu rutu,
pa i onda kad je to uski put,
koja vodi do nebeskog cilja.

Share: