hipn

 

 

 

 

 

 

Hipnozom redovito zovemo
stanje izazvano sugestijom,
slično snu ili polusnu,
praćeno podčinjavanjem volje
uspavanoga onom koji uspavljuje.
Sugestivna stanja izazivaju se
najčešće putem očiju i pogleda
preko kojeg se dolazi u dušu
i potom upravlja voljom.

Čovjek udaljen od živoga Boga
sličan je hipnotiziranoj osobi.
Najčešće se događa tako
da nam svijet odvlači pogled
i privlači svojom zavodljivošću
do mjere da nas hipnotizira
odvlačeći pogled od Boga
i oduzimajući nam pravu svijest
o sebi, svijetu oko nas i Bogu.
Dok nam skreće pogled s Boga
svijet nas opčarava svojim blještavilom
uslijed kojeg gasne pravi život.
A pogled je pak stvoren da bude kanal
kojim Božje svjetlost ulazi u dušu,
te isto tako da bude prolaz
kroz koji snop svjetla iz duše
izlazi vani i obasjava svijet.

Isus nas upozorava da se čuvamo
hipnotičkih varki ovog svijeta
koje nam putem požude očiju
oduzimaju svu životnu moć.
Samo nas Gospodinov sveti pogled
oslobađa pogubnih hipnotičkih stanja
i daje nam crpiti pravi život
iz neiscrpnih dubina Božjeg bića.
Stoga nam je motriti netremice
njegovo sveto božansko lice
s kojeg nam dotječe izvor svjetlosti
što grije dušu i daje život.

Share: