greda

 

 

 

 

 

 

Meditacija o odbačenoj hramskoj gredi
koja je od beskorisnog drveta
postala greda na kojoj je visio naš Spasitelj:

hramska greda

Share: