Bilo je zadovoljstvo
promatrati na pučini mora
mladog jedrioca koji je
s toliko vještine i okretnosti
prkosio i valovima i vjetru
na običnoj dasci za jedrenje.
Čvrsto držeći jedro,
okretao ga je sad lijevo sad desno,
već prema tome kamo je namjeravao
usmjeriti svoje ‘plovilo’.
Znao je ići čak protiv vjetra
ili prkositi sili vala,
ispravnim postavljanjem jedra,
koristeći tako snagu vjetra
i onda kad je htio jedriti
i u suprotnom smjeru.
Poput jedraša na dasci je
kršćanin iskusan u duhovnom životu,
jer ne dopušta da ga
suprotni vjetrovi protivština,
ili valovi nevolja i patnja,
skrenu sa zacrtanog puta,
nego koristi i njihovu snagu
kako bi došao do željenog cilja.

Share: