Meditacija o snazi Kristove ljubavi koja odnosi prevagu nad ljudskom slabošću i grijehom.

kantar

Share: