lampica

 

 

 

 

 

 

Gotovo da nema radnog stroja
ili pogonskog motora
bez kontrolne lampice,
ili pak cijelog niza na kontrolnoj tabli.
Spomenute lampice mogu biti
različitih boja, oblika i vrsta,
ali njihova namjena je uvijek ista.
Gotovo da djeluju beznačajno,
jer stroj ili motor, s njima ili bez njih,
ima istu radnu snagu i učinak.
One su, međutim, podešene
da izvijeste o pravilnom radu,
ali i o nepravilnostima i nedostacima
cijeloga pogonskog sklopa.
Tako prikladnim upozorenjem
daju sigurnost djelatniku
da blagovremeno spriječi ili otkloni
svaki mogući kvar ili poteškoću.
Na kontrolnoj tabli razumske duše,
slično kao ljudi na svoje naprave,
Stvoritelj je postavio lampicu savjesti.
Paleći se ukazuje na ozbiljan nedostatak
nastao zbog nepridržavanja uputstava
zapisanih u Božjem zakonu i riječi.
Kad savjest reagira može značiti
da je pri kraju milosno pogonsko gorivo
ili da nedostaje ulja pomazanja
kojim se natapa cijelo biće.
Savjest također upozorava
na nepravilan rad srca i duše,
te pokazuje kad je došlo vrijeme
za periodičko održavanje bića.
Svaki odgovoran čovjek koji ima
stručan uvid u duhovni život
neće nikada ni gasiti ni gušiti
ovo svjetlo koje svijetleći razlučuje,
prema božanskim smjernicama,
dobro i zlo, svjetlo i tamu.
A svaki neposluh tom glasu
uzrok je neprocjenjive štete
koja vodi vječnoj propasti.

Share: