Ljudski život se može usporediti
rijeci što ide od izvora k ušću.
I kolikogod bilo bitno
prikupiti dovoljnu količinu vode
bez koje nema govora o rijeci,
toliko je bitno imati i korito
kojim usmjeriti sve sadržaje i snagu
prema potrebnom cilju.
Bez obzira koliko rijeka života
imala snažan potencijal,
ako se iz dana u dan
ne izgrađuje i čisti korito
koje može vodu odvesti
do njezina utoka,
može učiniti nesagledivu štetu
područjima kojima prolazi.
A mnogi ljudi žive poput bujice,
stihijski iz dana u dan,
umjesto da, misleći o cilju,
izgrađuju korito kojim
neprocjenjiva snaga života
može doći do cilja
i postati žuđeni blagoslov
žednoj zemlji kojom teče.

Share: