Svetkovina Marijina uznesenja

Kada je svetopisac htio predočiti Božju uzvišenost i svemoć, onda ga je opisivao kao kralja koji sjedi na visokom prijestolju i koji je okrunjen i okružen slavom. To je činio služeći se slikama svoga vremena i ograničenim ljudskim predodžbama kojima je trebao izraziti povjerenu objavu, a koja ga je toliko nadilazila da ne bi mogao uvijek pronaći pravu i prikladnu riječ kojom je opisati. Gospodin je bio kralj Izraelov, ali je isto tako bio kralj nad zemljom svom koji stoluje u nebesima. No onkraj ograničenih ljudskih slika i predodžbi, ostaje uvijek istina o neizrecivome Bogu koji ima vlast i moć s kojom se ne može uspoređivati nikakva ljudska vlast i moć.

Bog kralj u životu Presvete Djevice

Polazeći od ove slike koja je u konačnici spasenjska slika, jer ne govori o Bogu koji sebi podređuje ljude, već koji svojom moći i vlašću skrbi oko njihovog spasenja i dobrobiti, vjernici su se služili ovom slikom kako bi dočarali sebi i uzvišenost Presvete Djevice – Majke Gospodinove. Upravo ona je pokazatelj da je riječ o spasenju kada se govori o Božjem kraljevstvu, jer ona za života nije imala nikakve uzvišene uloge u društvu i u narodu, a časti ju se kraljicom jer je doživjela spasenje na jedinstven i neponovljiv način. Naime, ona je tijelom i dušom uznesena u nebesa na način na koji nijedan drugi ljudski stvor nije imao prigodu, te je zbog toga proglašena kraljicom. I to kraljicom neba i zemlje. Njezino kraljevanje je samo potvrda Božjega kraljevstva, jer je ona pred njim živjela kao ponizna službenica Božje, te ga je od svega srca slavila kao svoga kralja u pravome smislu riječi.

Zato je mogla i posvjedočiti u svome hvalospjevu da on ‘silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne’, čime mu je izrekla dvostruku hvalu. S jedne strane je posvjedočila ono što se događalo u povijesti Izraelskoga naroda, koji se kao mali narod probijao i održavao na povijesnoj sceni zahvaljujući Božjem vodstvu i njegovoj kraljevskoj sili kojom je pratio svoj narod. S druge pak strane njezin poklik je izrazio i ono što je ona vjerovala i za budućnost, kako vlastitu, tako i budućnost svakoga onoga tko se Gospodinu iskreno pokloni. Zato je ona najbolje mogla pretkazati budućnost jer je znala da Bog ne ostavlja nikoga tko se njemu utječe i živi njemu potpuno posvećen i predan.

 

Kraljica po božanskom životu

U tom smislu Crkva časti Mariju kao kraljicu ne zato što bi joj pripisivale neke zemaljske kraljevske atribute, već zato što se njoj pripisuje sličnost s onim Božjim kraljevskim obilježjima i s načinom na koji on obnaša svoju kraljevsku vlast. Upravo zato što je Bog kralj svoga naroda na način da je spasitelj, on je postao Marijin kralj jer je ona cijelim bićem težila za spasenjem, te je postala kraljicom jer je nakon svoga Sina upravo ona prvina spašenih. A time što je Bog bio njezin kralj na zemlji, nju je stoga mogao i htio učiniti kraljicom na nebesima. Osim toga, ako je itko na zemlji živio za kraljevstvo nebesko koje je upravo Isus navijestio, onda je to ona koja ga je savršeno prihvatila i svojim životom ostvarila. Neophodno je onda bilo da u punini uživa i njegovo puno ostvarenje u nebesima. Zato je Bog nju počastio kraljevskim naslovom i kraljevskom vlašću u nebesima ne zato što je bila bogata i slavna na zemlji, već zato što je bila sveta tijelom i dušom. Poradi iznimne svetosti obdario ju je osobitom kraljevskom čašću i vlašću u nebu učinivši je kraljicom svih svetih, te je onda i anđeli i sveci časte i vesele se da su s njom u društvu i da im je ona kao Majka Sina Božjega istinska kraljica.

U tom duhu Mariji i nama ostavlja primjer i poticaj da kraljevski živimo na zemlji, časteći Boga kao jedinoga kralja, te ćemo onda sami doživjeti čast da nas Bog nagradi životom vječnim u svome kraljevstvu. Ako za života na zemlji budemo prepoznavali da je pravo ono kraljevstvo nebesko, onda ćemo i sami zaslužiti milost naći se u njemu po svu vječnost. I kao što je ona težila za spasenjem i uzdignućem u Božju slavu, tako i mi trebamo poput nje svoga Boga hvaliti cijelim svojim životom, kako bismo zaslužili proslavu u nebu cijelim životom, kako nam to svjedoči Marija, naša kraljica, koja je dušom i tijelom uzdignuta u nebo i kraljuje sa svojim Sinom po sve vijeke vjekova.

Share: