‘Lajkati’ je suvremeni žargonski izraz,
napose rasprostranjen među mladima,
kovanica od engleskog glagola like ,
što znači sviđati se, dopadati se.
Ova riječ što ima svoj simbol
u vidu podignutog palca
postala je moderni način
izražavanja javne potpore,
pristanka i suglasja s tuđim stavovima
koje ‘lajkajući’ uzimamo kao svoje.

Amen_srceMožda nismo ni svjesni
da je sličan način pristanka
ili odobravanja ideja i uvjerenja
bio prisutan i u prvoj Crkvi.
Pa i kad oni jednostavni vjernici
nisu znali stručno obrazlagati
filozofske i teološke istine,
bili su pozvani dati pristanak
na sadržaje Božje objave.
Njihov ‘Amen’ bio je ‘lajk’
– znak pristanka na sadržaje vjere
kojima su bili poučavani,
ne bez razumijevanja njihove
bitne unutarnje dosljednosti.
I kad nisu profesorski tumačili,
znali su amenovati – potvrditi
sve ono što je Bog objavio
za njihovo vječno spasenje.

Share: