jaslice 1

 

 

 

 

 

 

 

Ljubav Božja je kao ledeni brijeg.
Vidljiv joj je tek mali površinski dio
na liniji vremena i plohi svijeta.
No ona je mnogo dublja i obilnija
nego što pojavnost dopušta
na prvi pogled spoznati.
A tijekom cijele povijesti
Bog nije pokušavao drugo
nego dozvati u pameti čovjeku,
dužinu i širinu, visinu i dubinu
svog predanja i ljubavi.
A kad je poslao svoga Sina
da objavom rasprši tmine
ljudi su s još više nevjerice
gledali Betlehemsko Dijete
– taj vršak i krunu Božje ljubavi,
snebivajući se i odbijajući povjerovati
da je upravo on vidljivi dio
brijega nesagledive Neizmjernosti.
Ne računajući da u njemu može
prebivati sva punina božanstva,
a želeći ga ukloniti iz povijesti,
našli su se u ratu s Bogom,
te sami završili na dno mora.
Preuzetnim nevjernicima tako postade
santa na kojoj neizbježno razbijaju
lađe svoje bezbožnosti i oholosti.

Share: