Moditacija o lopoču koji se izdiže iz baruštine da bi joj dao ljepotu svojim postojanje.

lopoc

Share: