magnet

 

 

 

 

 

 

 

Magnet je tvar – crna ruda
s vlastitim magnetskim poljem,
te posjeduje vlastitu silu
kojom je sposobna privlačiti
ili odbijati druge materijale.
Magnetičnost neke tvari
testira se na željezu,
te se magnetom naziva tvari
sposobne privlačiti željezo.
Tako je magnet sposoban,
snagom privlačne sile,
prkositi čak i zakonima sile teže
privlačeći i podižići u vis
i teže metalne predmete.

 

Slično tome možemo reći
da i sam Bog posjeduje
duhovno magnetsko polje.
On oko sebe stvara,
isijavajući iz svoga bića snagu,
božansko magnetsko polje
sastavljeno od sile ljubavi
kojom privlači ljude u svoj zagrljaj.
Tako neizrecive silnice ljubavi
postaju magnet ljudskih duša,
kadre uzdići do nebeskog uzvišenja
i one duše što bijahu otežale
u zemaljskom i prizemljenom.
Božja ljubav ih neodoljivo privlači
ispunjavajući ih toplinom i žarom,
te potičući ih da idu putem svetosti
izabirući božanske vrijednosti,
da bi ih jednom konačno privukla
u božansko ozračje života vječnoga.

Share: