Živimo u izazovnom vremenu
u kojem se ljudi natječu
u tolikim vještinama,
ili su pozvani raspisati,
sukladno pravnim odredbama,
natječaje za mnoge poslove
i pojedina zanimanja.
A tko se prijavi na natječaj
želeći ga dobiti,
kako bi potom uživao
pogodnosti koje pruža,
prikuplja potrebnu dokumentaciju
i predstaviti svoje sposobnosti,
te moguće planove i projekte .
No vrlo mali broj se prijavljuje
na onaj natječaj Gospodnji
kojim traži radnike u vinogradu
što žive za kraljevstvo Božje.
Pred njegovim uredom nema gužve
onih koji donose valjanu
dokumentaciju svoga života:
sačuvan ispis njegove riječi.
A još je manje onih,
i kad se zovu kršćanima,
koji kao vještine ističu:
neokrnjenu vjeru,
čvrstu nadu
i žarku ljubav.
No činjenica je ipak
da je samo to pravi
dobitnički životni natječaj.
Jer se vječno spasenje stječe
samo ako se ‘natječemo’
u božanskim vještinama.

Share: