Meditacija o jednom narcisu koji je, opijen svojom ljepotom, odbio plan Providnosti živeći prema vlastitom nahođenju.

narcis

Share: