Oksimetar ili pulsni oksimetar
je uređaj koji mjeri razinu kisika u krvi,
a može mjeriti i otkucaje srca.
Posebno je postao popularan
i koristan u ovom vremenu
pandemije koronavirusa,
jer COVID-19 može utjecati
na smanjenje kisika u krvotoku,
pa je važno pratiti njegove razine.
A kako bez kisika nema života,
tako je važno pozorno pratiti
i na vrijeme stručno reagirati
i intervenirati da ne dođe
do teških i smrtonosnih
posljedica za života.
Jednako tako bi trebalo pratiti
razinu duhovnog kisika,
to jest jačinu prisutnosti
Duha Svetoga koji nam
jamči prisutnost besmrtnosti
i božanskog dara u životu.
Bio bi nam koristan takav
duhovni oksimetar da nas
upozori kada svojim
grešnim životom smanjujemo
ili potpuno odbacujemo
svetu prisutnost božanskog Duha.
Revno se, stoga, držimo
svih pokazatelja vjere
kao duhovnih oksimetara,
budno skrbeći da budemo
ispunjeni i do kraja prožeti
dahom Duha Svetoga
po kojemu jedinom
živimo cjelovito kao ljudi.

 

 

Share: