Za dobro pranje rublja
nije dovoljno samo očistiti nečistoću,
nego također razmekšati odjeću
posebnim omekšivačima.
Tretirani prilikom pranja
dužnom dozom mekoće i nježnosti
odjevni predmeti postaju
privlačniji i prikladniji za nositi.

Isto pravilo vrijedi i za ljudske duše
koje se čisti od prljavštine grijeha.
Nije svrha samo da speru sa sebe
nečistoću grijeha i krutost zla,
nego da postanu mekše i prihvatljivije
u kasnijem kontaktu s drugima.
Jer im je nezamjenjivo poslanje
svojom mekoćom činiti život ugodniji
onima koji imaju potrebu i pravo
na toplinu i nježnost.
Nakon temeljitog pranja
trebaju postati dovoljno meke
da mogu upiti i suze sa zaplakanog lica.
Stoga je svakoj duši potreban
omekšivač Božje milosti
koja ih svesrdno potiče
na raskajan život prema sebi,
a sućutan i milosrdan prema braći.

Share: