Osmoza je vrlo specifičan proces
ili sposobnost miješanja otopina
kroz polupropusnu membranu.
Ali otopine mogu prodirati
samo jedne strane na drugu,
dok se ne izjednači gustoća,
ali to nije slučaj i obrnuto.
Na svojevrsnom principu osmoze
Gospodin je zamislio svoju Crkvu.
Dao joj je zadaću da ide u svijet,
da prodorno naviješta istinu
i da mu udahnjuje Duha Svetoga.
S druge pak strane je htio
da ona bude nepropusna
za štetni utjecaj svijeta
i svjetovnog mentaliteta
na jasnoću spasenjske svijesti
i snagu božanskog žara.

Share: