Radeći i stvarajući djela svojih ruku,
svaki graditelj ili stvaratelj,
koji drži da je izveo nešto originalno,
što treba zaštiti autorskim pravom,
potpisom ili prepoznatljivim žigom.
Tako je i Gospodin Bog,
štiteći autorstvo nad svojim stvorenjem,
protiv svih podvala đavolskih,
ostavio u stvorenome tragove svoga bića,
prema mjeru u kojoj su ga
bili sposobni primiti.
A u čovjeka, najdraže biće,
stvorivši ga svojim Prstom,
to jest udahnuvši mu Duha,
ostavio je izravne tragove
svoje božanske prisutnosti
učinivši ga bićem ljubavi.
Prisutnošću i otiscima Duha Svetoga
čovjek je stoga neotuđiva svojina
na koju isključivo pravo polaže Tvorac.
Ne prežući niti od otkupljenja,
na dan Pedesetnice obnovio je,
svečanim dodirom Prsta,
izblijedjele božanske tragove
u grijehom ranjenoj ljudskoj naravi.
Snagom neizrecive Ljubavi
podigao je novi naraštaj
koji se ne stidi pripadnosti
onome čije tragove nose
u najdubljoj dubini bića.

Share: