Punomoć je pravno ovlaštenje
što ga opunomoćitelj daje
zakonskom opunomoćeniku.
Na temelju njega opunomoćenik
može poduzimati pravne poslove,
isključivo one za koje je ovlašten,
te zastupati svoga opunomoćitelja.
Takvu punomoć primio je i
naš Gospodin Isus od svojega Oca
kad je došao među nas ljude.
Otac ga je zadužio da iskupi
sve stvorenje iz vlasti zla,
a napose mu je dao ovlast
i poslanje da spasi čovjeka.
Poradi toga ga je opečatio
– pomazao Duhom Svetim –
da bude ovlašten izvesti
djelo njegova spasenja i
ispuniti njegovu svetu volju.
Samo on je imao takvo
Očevo spasenjsko poslanje,
koje je potom prenio na
svoje apostole i svetu Crkvu.

 

 

 

 

Share: