Svi putovi vode u Rim,
govorili su nekad stari.
No zna se da i nije baš tako,
već da ima jedna točnija,
dublja i stvarnija izreka,
koja se obistinjuje
sa svakim čovjekom:
Svi putovi vode u grob.
Iz toga se izvodila
daljnja kategorička tvrdnja
da iz groba nema
ni izlaska ni puta.

I bi tako do uskrsnog jutra,
kada iz stijene Kristova groba
iziđe put prema novom životu.
Od tada ne vode svi putovi u smrt,
nego putem njegova uskrsnuća
prolaze do života u besmrtnosti.

Share: