Škare su višenamjenska alatka

koja na primjer služi kao

dio krojačkog pribora

ili uredskog materijala

korisna za rezanje papira

i drugih sličnih materijala.

Slično tome može se govoriti

i o duhovnim škarama

koje nam povjerava Gospodin

da što lakše i brže prekinemo

sa sponama ovoga svijeta

i sa grješnim navikama,

sa starim čovjekom

i njegovim neurednim manama.

Štoviše dao nam je oštre škare

svoje svete riječi

kojim je kadar dijeliti

bitno od nebitnoga,

sveto od profanira,

istinski život od ljudskoga,

Božju istinu od laži:

Živa je Riječ Božja

i djelotvorna;

oštrija je od svakoga

dvosjekla mača;

prodire dotle da

dijeli dušu i duh,

zglobove i moždinu

(Heb 4, 12).

Ne preostaje drugo

nego tim škarama

odlučno odstraniti

sve što ne pripada

vjerodostojnom životu.

 

 

 

Share: