Čvrsto stojeći nogama na zemlji,
bio je okrenut nebu,
prema kojem su bile usmjerene
prikladno zategnute niti osnove.
Kako bi tkanje uspjelo,
moraju biti čvrsto zategnute,
a opet ne preko mjere
da slučajno ne popucaju.
Tek tada može početi tkanje
i provlačenje vodoravnih niti
koje daje zadivljujući učinak
prema ljepoti zadanog modela.
Poseban tkalački stan
bila je nebeska majka Marija
u čijem prečistom krilu je otkana,
rukom svevišenjeg Boga,
ljudskost njegova i njezina Sina Isusa.
Zategnuvši strune svoga života
kao osnovu učvršćenu na vratilu
neizmjerne Božje ljubavi,
doživjela je da je sam Bog
utkao u nju zlatnu nit
svoga božanskog života.
Time je kao čudesna haljina,
satkana u komadu,
odozgo do dolje,
bila otkana ljudska narav
vječne Božje Riječi,
darovana u Betlehemskoj noći
grijehom ogoljelom svijetu
kao nebeski plašt spasenja.

Share: