31. nedjelja kroz godinu – C
Mi kršćani ne živimo dovoljno intenzivno svoj kršćanski život kao potragu za licem Kristovim. Uglavnom ga promatramo izdaleka, ili pak po čuvenju od drugih, a znamo kako to nije dovoljno. S udaljenosti i bez osobnog susreta ne možemo ga, međutim, dobro susresti. Pogotovo ako se i kršćanska zajednica ne ponaša kao zajednica braće i sestara, okupljena oko istoga Oca, nego, kako to često biva, masa koja je iz nekih svojih razloga i interesa nahrupila u Crkvu, poput mase koja se tiskala oko Isusa u Jerihonu. Takva masa nekim ljudima može postati zaprekom susreta s Isusom, kao što su Jerihonci bili zaprekom Zakeju koji je želio vidjeti zbog čega se najednom stvorila gužva na ulicama njegova grada. A kad se oko Isusa okupi masa, onda umjesto da ljudi promatraju njegovo lice, većina ih se usredotoči i gleda nečija tuđa leđa. A gledati nekoga s leđa simbolički može značiti: gledati njegova zla djela, ona koja čini u tajnosti ne ističući ih u prvi plan.
U današnjem Evanđelju smo čuli kako je carinik Zakej odlučio raskinuti s takvom stvarnošću i s takvim odnosom prema onima oko sebe, što je pretpostavljalo i značilo i intenzivniji odnos prema Gospodinu. Odlučio se izdignuti iznad ostalih koji su mu zaklanjali pogled na Isusa. Tražio je načina nadvisiti ih i ne gledati više samo njihova leđa, kad ga je Bog stvorio za uzvišenije promatranje. Pozvao ga je tražiti lice Božje umjesto da neprekidno gleda ljude s leđa s njihovim zlodjelima i nedjelima. A živeći iza tuđih leđa mogao je samo imati višestruki kompleks. S jedne strane ga je to upućivalo na činjenicu da je niži od ostalih, a s druge strane da je uvijek negdje iza njih, što mu nije moglo biti drago, kao što nijednom čovjeku nije drago živjeti ispod drugih ili iza drugih.
Stekavši stanovitu snagu i odlučnost, Zakej je odlučio u tom trenutku raskinuti sa dotadašnjom stvarnošću uvjetovanom životom u takvom okruženju domislivši što napraviti. Predvidjevši kuda će Isus proći, otrčao je naprijed i popeo se na smokvu s koje ga je mogao dobro vidjeti. Takva odluka postala mu je doista spasonosna jer se je ne samo u tom trenutku izdigao iznad ostalih želeći vidjeti Isusa, nego zato što mu je Isus omogućio svoju spasenjsku prisutnost kojem se do te mjere obogatio da je u poniznosti mogao napraviti još mnogo veće čine značajne za svoj duhovni rast i spasenje. Nakon što je Isus odlučio proboraviti u njegovoj kući taj dan, dotaknuo je njegovo srce i dao mu prigodu doživjeti obraćenje. Zakej nije propustio tu milosnu prigodu. Previše je milosti i darova primio po Isusu, što nije želio olako prokockati. Odlučio je ispraviti nepravde koje je nanio drugim ljudima, a isto tako dati pola svoga imanja siromasima, čime je potvrdio iskrenost svoga obraćenja. Tim činom prestao je biti niži od drugih ljudi i živjeti ispod njihovih prezrivih pogleda. Prestao je također živjeti iza njihovih leđa, ali i s njihovih leđa, što čine nepošteni ljudi i varalice u društvu. Napokon je postao častan čovjek, koji po iskrenom obraćenju može okrenuti novu stranicu u svome životu i svakog čovjeka mirno gledati u lice, zato što je primio milost i bio obasjan sjajem lica Gospodinova.
I mi kršćani bismo danas trebali slijediti Zakejov primjer, te gorljivo tražiti lice Kristovo i osobni susret s njime. Iz tog spasonosnog susreta može nam proizići neizmjerno dobro i obilje milosti, kao što je doživio i Zakej. Svojom svetom prisutnošću Gospodin nas može dovesti do spasonosnih odluka, koje onda postaju i zalog boljeg i pravednijeg društva, koje se može izgrađivati samo na pojedinačnom obraćenju i osobnijem životu vjere, to jest zauzetom promatranju lica Kristova.
Svetost blaženstava

Svetkovina svih svetih – 2010.
Ako Crkva časti pojedine svece i ako je uspostavila svetkovinu svih svetih časteći i one nepoznate, neimenovan i neuvrštene u katolički kalendar, moramo razumjeti zašto to čini. A kako bismo izbjegli nepotrebno postavljanje hrpe pitanja, valja odmah prijeći na stvar i reći kako Crkva na zemlji ne časti svece kako bi uvećala njihovu slavu u nebu, pa niti kako bi uvećala neizmjernu slavu Božju časteći njega preko njih. Isključivi razlog slavljenja svetaca na zemlji je priznavanje općeg crkvenog zajedništva s njima, jer mi prolazimo sada onu dionicu puta kojom su oni već prošli, dok se oni nalaze tamo kamo mi smjeramo. Stoga slavljenje svetaca ima za cilj potaknuti vjernike zemaljske Crkve na put svetosti u ovom sadašnjem trenutku, a ne uvećavati slavu onih koji su ostvarili svoj ljudski cilj.
Određujući jasno ispred sebe cilj i pojašnjavajući razloge, propitati nam s koji je pravi način ostvarenja cilja. U tom smislu neke naznake bi trebali ponuditi biblijski tekstovi koje čitamo danas slaveći ovu svetkovinu, no bitne su i neke druge teološke pretpostavke. Ako je svetac čovjek koji na zemlji živi božanskim životom, te ako nam Crkva nudi Evanđelje o blaženstvima kao zakonik ili pravilnik s kriterijima svetosti, onda zaključke treba izvlačiti polazeći od tih datosti. Vrlo dragocjena istina je koja izvire iz toga je o samome Bogu. Prema ovoj logici, naime, onda i on živi takvim životom kakav traži od ljudi. Ako ljudi postaju sveti onda kad žive njegovim životom, a Isus u Evanđelju ukazuje na blaženstva kao put svetosti, onda je jasno da je i sam Bog na zemlji živio istim načinom života i vodio se istim idealima. I doista, tko je živio tako siromašno duhom kao Bog koji je iz bogatstva božanskoga života prihvatio utjeloviti se i živjeti ponizni ljudski život! Tko je mogao biti toliko ožalošćen poput onoga koji je doživljavao tragediju ljudskih sudbina koje je dijelio do te mjere da je plakao nad njima! Tko je mogao biti tako krotak poput njega koji se i života odrekao, premda je mogao upotrijebiti božansku silu i spasiti se smrti na križu! Tko je mogao biti takao gladan i žedan pravednosti poput onoga koji je od postanka svijeta uočavao ljudsku nepravdu trudeći se ispraviti je! Tko je mogao biti tako milosrdniji od Milosrdnoga koji nam je objavio milosrdno lice Očevo otvorivši nam vrata spasenja! Tko je mogao biti čistijeg srca od onog Prečistog Srca u kojem je vrelo čistoće i ljepote! Tko je mogao biti veći mirotvorac od Mirotvorca koji je izmirio Boga i čovjeka, nebo i zemlju! Tko je doživio više progona zbog pravednosti od Pravednika kojega čovjek od pamtivijeka progoni i uklanja iz svoje sredine!
Ono što je Bogu u sebi i što je izvršio u povijesti očekuje, međutim, i od nas, svojih vjernika, o čemu su svoje svjedočanstvo ostavili sveci živeći vjerno Evanđelju i sukladno zahtjevima blaženstava. S time što je za nas vjernike postupak obrnut. Mi trebamo najprije prakticirati na zemlji onaj stil života i živjeti iste sadržaje koje je on živio, pa će nas on na koncu obdariti puninom svoga života u vječnosti, iz koje nam je došao ususret. Sveci su potvrda njegove ljubavi i skrbi, jer nam ukazuju kako ih je sam Bog uveo u vječnost. Živeći životom kojim je živio i kojim živi sam Bog, kršćani postaju sveti jer nasljedujući njega ispunjavaju se božanskim životom.
Svetost, dakle, nije samo nebesko stanje čovjeka, nego je najprije zemaljsko, jer Bog svojim životom zahvaća čovjeka na njegovom zemaljskom putu. Ispunjavajući ga snagom svoga života čini ga svetim na zemlji, to jest prepoznatljivim i spremnim za onu konačnu nagradu koju će mu udijeliti u vječnosti. Svetost, stoga, znači: prebivati na zemlji, a hoditi put neba, poštivati ljudske, a ravnati se po nebeskim zakonima, biti čovjek, a živjeti kao dijete Božje, graditi zemaljsku domovinu prema mjerama i kriterijima Božjeg kraljevstva. Biti svet znači imati ljudsko srce, a ljubiti na božanski način, živjeti s ljudima, a u njima promatrati samoga Boga.
Stoga i kad slavimo svece, ne slavimo samo one koji su se proslavili u nebu, nego ih slavimo zato što su sveto živjeli na zemlji. Svetac nije čardak ni na nebu ni na zemlji, premda onima koji su na zemlji može tako izgledati. On je onaj tko na zemlji živi nebeske vrijednosti, koji premda čovjek, živi božanskim životom. Svetac je čovjek koji ne živi samo za nebo, nego ostvaruje nebo posvećujući zemlju.
Samo tko tako živi, tko utjelovljuje Boga u životu i povijesnoj stvarnosti konkretnim činima i ponašanjem, može se smatrati svetim. Zato su se kršćani prvih stoljeća međusobno i zvali svetima. Svetac preobražava siromašne odnose i situacije na zemlji u stvarnost bogata Bogom i ljepotom. Živeći kao Kristov blaženik, to jest razdajući sebe za braću, upravo to ostvaruje. Zato je današnja svetkovina dan svih nas kršćana. Ona nam je poticaj na putu života. A živjeti nam je sveto i neporočno, iskreno ljubeći Boga i bližnjega. Vidjevši zahtjeve takve ljubavi, postoje jasno kako samo Bog može dati snagu za ustrajnu ljubav poput one kakvu iziskuju blaženstva.

Share: