Trublja ili truba je
limeno puhačko glazbalo,
poznato još u starini.
No nekada je imala primjenu
ne samo u glazbi i zabavi,
već i u drugim važnim
životnim trenutcima.
Tako su se trubom koristili
glasnici koji su imali zadaću
u ime svojih gospodara
pronijeti važne vijesti
za život društva i građana.
Trubom se davao signal
za okupljanje građana,
nakon čega je glasnik
prenosio poruku.
Ona je nadomještala jačinu,
to jest slabost njegova glasa,
no nije bila u stanju
prenijeti riječi poruke.
Čula se bolje i dalje
od glasnikova glasa,
ali njezin zvuk nije sadržavao
artikulirane riječi i govor,
pa su ljudi znali, kad je čuju,
da se trebaju okupiti
kako bi čuli poruku koju
šalje mjerodavni autoritet.
Tako je i Ivan Krstitelj
bio trublja Gospodnja,
jer je okupljao narod
kako bi mogli čuti riječ Božju,
pa čak je bio i glas koji
prenosi poruku Božju,
ali poruka nije bila njegova,
već Onoga koji ga posla.
On je bio trublja i glas,
ali sadržaj glasa je bila
vječna i neizreciva
Očeva Riječ koja se
utiskivala u pameti i srca
onih koji su slušali navještaj.

 

Share: