Kad se kupe ili dobiju nekretnine,
pravo vlasništva se ne stječe
automatski, već upisom
u zemljišne knjige, a temeljem
isprava koje ispunjavaju
sve opće i posebne uvjete i
pretpostavke propisane zakonom.
Tek kad se, nakon što se
prikupe potrebni dokumenti,
sastave molbe i upute
nadležnom zemljoknjižnom sudu,
dobije sudsko rješenje,
onda je uknjižba provedena
potpuno i pravno valjano.
Tim rješenjem se stječe
pravo vlasništva nad
spomenutom imovinom.
Tako je i naš Gospodin
svojom predragocjenom krvlju
nas otkupio iz vlasti sotone,
zla i grijeha i učinio nas
ljubljenom djecom Božjom.
Čim smo postali djeca Božja
postali smo i njegovi baštinici,
jer nam je Isus kao
Očev Baštinik priskrbio
neizmjernu baštinu Očevu.
I ma koliko njegov čin bio
dostatan za naše spasenje,
otkupljenje i oslobođenje,
ipak dok se mi ne ‘uknjižimo’
i osobno na darovanu baštinu,
još uvijek nismo baštinici
u pravom smislu riječi.
Zato se i od nas očekuje
taj napor da vjerom i djelima
prihvatimo dar iz Očeve ruke
– vječnu baštinu koju nam je
Isus stekao svojim životom,
te da se tako neopozivo
uknjižimo, to jest primimo
obilje života vječnoga.

 

 

Share: