Vlasnički list ili vlastovnica je
dokument u koji se upisuju
podaci o vlasništvu nekretnina.
Sličan vlasnički list je potpisao i
Adam kad je sama sebe prodao,
to jest predao u posjed Sotoni,
bez ikakvog povoda i razloga.
Sotona ga je tako prevario
da je sama sebe, bez opiranja,
vlastoručno prepisao njemu
u vlasništvo, to jest u ropstvo.
Baš zato je Krist došao na svijet
i predao samoga sebe
kako bi svojom krvlju
otkupio od Sotone taj list,
te ga trajno prikovao
na drvu križa kao dokaz
otkupnine i otkupljenja.
Time je nas ljude vratio
pod vlast Bogu – našem
zakonitom gospodaru,
to jest pridružio nas je sebi,
te nismo više svoji, već
sada njemu pripadamo.
Ali nije to učinio da bi
provodio nad nama tiraniju,
već da bi nam dao
pravu slobodu u Bogu.

 

Share: