tišina

 

 

 

 

 

U suvremenom svijetu živi se ubrzano,
uslijed čega je i okoliš ugrožen
velikom količinom zaglušujuće buke
automobila i drugih prometala.
A kako bi se smanjilo stvaranje
i štetan utjecaj buke u naseljima,
te omogućio miran život građana,
jedna od mjera je i izgradnja
građevina za zaštitu od buke.
Radi se prije svega o zidovima,
različite vrste i materijala,
koji upijajući smanjuju stvorenu buku.
U životu kršćana bilo bi neophodno
izgraditi slične zaštitne barijere
koje štite od suvišne buke
i šumova ovoga svijeta.
Jer ukoliko žele čuti Božju riječ
u svoj njezinoj snazi i jasnoći,
neophodno je priskrbiti tišinu
u kojoj razgovjetno odjekuje.

 

 

Share: