Glas koncila
Zagreb, 2002., str. 262.
ISBN 953-6258-40-4

Euharistija – od povijesti do vječnosti nastala je kao plod razmišljanja u euharistijskoj godini Velikog jubileja 2000., objavljenih u kolumni Glasa koncila Vjeronauk za odrasle. Sadrži sedamdesetak tekstova o najznačajnim vidovima euharistijskog otajstva, prateći povijesni razvoj euharistijske teologije od Pracrkve do Velikog jubileja.

Share: