Shvatiti ljepotu, veličinu i bit života,
ne mali je izazov svakom čovjeku,
a napose misliocu, koji se osjeća dužnim,
ne samo radi sebe već i radi drugih
ponuditi idejna rješenja i odgovore.
Bilo bi mu lako da je sve satkano
od tvarne stvarnosti.
Krećući se u takozvanom CGS sustavu
čovjek se može diviti kako je sve
vrlo lijepo uređenom po svojoj mjeri
tako da se može svemu provjeriti količina i obujam,
da se može izmjeriti visina, širina i dužina.
A opet sam život sagledan u cjelini
izmiče svakoj mjeri i mjerenju vrste,
te se pitao dubokoumno zamišljen
ima li život svoju mjeru i svoj mjerač
prema kojem bi došao do dragocjene spoznaje:
koliko ga ima i koliko ga je bilo,
koliko ga je ostalo i koliko nestalo,
koje su njegove trenutne dimenzije,
a koje njegove razvojne mogućnosti.
Dok je tako umovao tražeći rješenja
koja ne će biti prekrajanje života
niti umanjivanje njegove stvarne vrijednosti,
zagledao se u zid ispred sebe
želeći da ga neopterećena bjelina
nadahne i potakne da dođe do odgovora,
koji kao da je visio u zraku.
Podigavši pogled da provjeri
visi li ipak što u zraku,
opazio je samo gdje na zidu visi križ.
Gotovo je ustuknuo pred nadahnućem
koje mu se nametalo dok je promatrao
njegovu visinu, širinu i dužinu.
Gotovo nije mogao povjerovati
da je rješenje tako jednostavno,
te da se količina života
mjeri mjerom i veličinom križa.

Share: