Kad je ljudski um projektirao
zrakoplove i druge letjelice
promatrao je životinje koje je
Bog obdario krilima, te je uočio
da imaju posebne linije
koje im omogućuju nadići
silu teže i vinuti se u visine.
A da bi pojedina letjelica
snagom uzgona pobijedila
protivne sile, morala je,
uz potrebnu snagu motora,
imati i aerodinamične linije,

pri čemu su nadasve važna
dobro oblikovana krila.
U protivnom bez savršenih linija,
ne bi bilo moguće da se
otisne od zemlje i poleti
u nebeska prostranstva.
No ovom se strategijom
još davno prije izuma
zrakoplova i drugih letjelica,
poslužio sam Gospodin
kada je na svoju sliku
stvorio čovjeka i udahnuo mu
besmrtnu dušu za let do neba.
Za let mu je dao linije
savršeno oblikovanih krila
– dvije zapovijedi ljubavi –
pozivajući ga i potičući da se
po njima vine u nebeska
prostranstva vječnoga života.

Share: