Dezinficijensi su sredstva
koja služe za smanjenje broja
štetnih mikroorganizama
s površina, bilo da se radi
o predmetima, radnim površinama
ili ljudskome tijelu.
Oni smanjuju rizik infekcije
doticanjem površina
ili dijelova tijela kojim
prenosimo infekciju,
najčešće rukama.
Kao što korištenjem tjelesnim
dezinficijensa čuvamo
organizam od zaraze,
trebali bismo onim
duhovnim dezinficijensima
čuvati dušu od zaraze grijeha.
Zato nas Gospodin poziva
da živimo kreposno,
jer su kreposti najbolji
dezinficijensi koji
ne dopuštaju prodor
virusa grijeha u našu dušu.

 

 

Share: