SONY DSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sve na svijetu ima svoju mjeru
i nekom se jedinicom mjeri.
Vremenu je jedinica sekunda,
a duljini i visini metar;
dok je brzini kilometar na sat,
oplošju je metar na kvadrat.
Sila se u njutnima,
snaga u vatima,
napon pak u voltima,
a težina u gramima mjeri.
Kakvoća je zlata u karatu,
a vrijednost mu novac određuje.

Ostao je jedan upit samo:
kojom cijenom procijeniti
Ljubav svetu neizmjernu,
kojom mjerom izmjeriti Život,
kojim metrom premjeriti beskraj.
Ne nađe se među ljudim nitko
da izmjeri snagu Svesilnoga,
da omeđi Boga neizmjernog
i tezuljom težinu mu vagne.
Samo onaj koji siđe s neba,
te uziđe preko križa slavno,
pokaza nam mjeru i mjerilo
koja mjeri ispravno i ravno.
Pa božanskim primjerom i riječju
zapečati krvlju svjedočanstvo:
Ljubavi je veličina križa,
a životu mjera uskrsnuće!

Share: