Nošen dahom slobode

koja se ćutila u zraku,

dok se s usana širio šapat

o Mesijinu pohođenju,

među tolikim haljinama

 prostrijeh se i ja

pred noge Glasonoše radosti,

na njegovom svečanom ulasku

u sveti grad Jeruzalem.

Vjerno ga slijedih

 strmim i krivudavim ulicama,

bijah mu za petama

u hramskome dvorištu

čekajući da se domogne

slavnoga trona Davidova.

No njegova svadbena dvorana

bila je sasvim skromna i neobična.

Nigdje straže ni čvrstih zasuna,

nigdje prijestolja, krune ni žezla.

A bio je zapanjujuć uvjet ulaska :

Ući u dvoranu života

i sjesti za stol ljubavi

bilo je dano samo onima

koji su obrisali svoje noge

 na haljini njegova bića,

prostrtoj pred vrata poput otirača

za naše prljavštine.

Share: