hh

 

 

 

 

 

Recikliranje je proces izdvajanja
određenih materijala iz otpada
i njihovo ponovno korištenje.
Redovito se može reciklirati
papir, staklo, plastika, željezo
i drugi slični materijali
koji se prerađuju u nove proizvode,
čime se štiti i okoliš od smeća.
Poznato je pak da reciklirani materijal
nema istu kakvoću kao onaj izvorni,
te je samo dijelom dobar
koliko tvar u prvotnom obliku.

Poput ekološke reciklaže
postoji projekt i one ljudske
– obnova ranjenog tkiva ljudskosti
razdiranog grijehom, zlom i strašću.
No svaki pokušaj obnove bez Boga
tkiva ozlijeđene i nagrižene ljudskosti,
završava na tome da bude samo reciklaža
uslijed koje se gubi kakvoća.
Autentična obnova ljudskog života
ostvaruje se isključivo
snagom uskrsnuća Gospodinova
koje vraća iskonsku cjelovitost
i jamči vječnu trajnost ljudskoj naravi.

 

 

Share: