radio

 

 

 

 

 

Ako želimo slušati emisiju
na omiljenoj radio postaju,
najprije nam je podesiti prijemnik
na dužnu valnu dužinu
na kojoj se odašilje program.
I što ga preciznije podesimo,
dobivamo čistiji ton i jasniji glas
bez popratnih šumova i smetnji.

Tako isto ako želimo čuti Božju poruku,
svaku riječ jasno i razgovijetno,
onda prvo treba podesiti prijemnik uha
na  ispravnu valnu dužinu
s koje on prenosi svoje riječi.
Poradi toga je otkloniti sve smetnje,
a to su naše mane i grijesi,
kao i pokušaji ometanja izvana
onog duhovnog izopačenog Zlobnika
kojemu smeta naše zajedništvo s Bogom.
No on ipak ne može omesti
pozornog slušatelja nebeskog krugovala,
željnog iskonske Božje riječi.
Jer je snaga valova Duha Svetoga
tako jaka da ih ne može omesti
nikakvo ometanje zlog Zavidnika.
Pogotovo otkako je Krist Isus
svojom krvlju platio cijenu
za javnu, povlaštenu i zaštićenu
valnu dužinu zajedništva
čovjeka s Bogom.
Od tada čovjek nesmetano sluša
onu Riječ što bijaše u početku,
vječnu Riječ što bijaše u Bogu,
moćnu Riječ što bijaše Bog.

Share: