U jednoj našoj župnoj crkvi
tijekom Božićnoga vremena
božićno drvce je bilo nakićeno
crvenim licitarskim srcima
kojima je u sredini bilo zrcalo.
Na neobičan način ovaj bor
je podsjećao na istinu
da je Gospodin po krštenju
obdario svoje vjernike
s nevidljivim zrcalom u srcu
u kojem je se mogao
savršeno vjerno zrcaliti
njegov sveti nebeski lik.
I tko je svetošću čuvao srce
od zavisti i laži, mržnje i zla,
od grijeha i svake druge
nečistoće duha i cijeloga bića,
taj je zavrijedio čuti riječi
kojima je Otac nebeski
svjedočio za svoga Sina Isusa
prilikom krštenja na Jordanu:
Ti si sin moj, ljubljeni!
U tebi mi sva milina
!

Share: