Meditacija o duhovskom događaju na način kako ga je doživio sveti grad Jeruzalem.

pedesetnica

Share: