Uz svećeničku godinu

Sine čovječji, jeka je glasa moga vječna i ne gasne u vremenu, no ipak bih ti želio još neke stvari izričito predočiti u ovoj godini, za koju  htjede moja Providnost da bude posvećena tebi – svećeniku.Od majčine utrobe izabrah te i postavih za izabranika.

Čudiš se da sam se odlučio baš za te između toliko drugih. Premda poznajem, kao i ti, sve tvoje slabosti i nedostatke, grijehe i propuste, površnost i nedostatnost, ipak sam pozvao tebe. Nisam te se odrekao ni predao smrti, jer ja sam Bog života.

Na tebe sam ruku svoju stavio, ne da ti bude teret, nego da pokažem da si mi svojina. Oblikovao sam te po slici Sina svoga, Vječnog Svećenika. Pomazao sam te uljem radosti i suobličio svom Pomazaniku povjerivši ti svoj sveti narod, da ga kao svećenik posvećuješ životom svojim.

Ja sam izabrao tebe, a ti biraj život i izaberi mene! Ako život hoćeš, biraj ono što sam ja za te izabrao!

Ne biraj idole ni kumire, ni ideale ni bogove ovoga svijeta, nego biraj mene,  Boga živoga! Biraj život i čistih ruku živi, bez taloga, naslaga grijeha, požude i strasti.Pred tebe sam stavio sve svoje darove, pa i sebe sama. U ruke  sam tvoje stavio sav život svoj. Neka tvoje biće bude čisto, a ruke slobodne da ga možeš prihvatiti i da njime možeš nahraniti braću.

Naučio sam te da biraš život onda kad ga daješ,  zato biraj život! Položi ga kao dobri pastir što ne traži mesa ni vune i ne boji se otjerati vuka! Ne biraj baštine na zemlji, niti plači za nesuđenim baštinicima svoga roda, nego biraj život: Budi baština moja i mene izaberi za svoju!

Ne vodi svoje stado u smrt širokim putem, nego  biraj život prigrlivši Križ  Gospodina svoga! I ne boj se smrti, nego smjelo koračaj u ritmu otkucaja Srca  Božanskoga putem vječnoga života!

Share: