Budi što želiš!, slogan je kojim nas zavaravaju pomodarske ponude suvremenog društva u ovo predkorizmeno vrijeme. Taj slogan se nudi kao preduvjet koji vodi prema autentičnom ljudskom ostvarenju, koje se nalazi u hodu između onoga što jest i onoga što želiš biti. I nije zanemariv mamac koji je u njemu skriven, te draška svačije uši. Što bi bilo ljepše nego biti ono što kao ljudi želimo. Tako nam se Zli maskira u želju bez pokrića, bez temelja i bez uporišta u stvarnosti. Maskira se u želju koja zanemaruje svijest o samom sebi, svom poslanju i svojim autentičnim dometima. Zli kuša čovjeka potičući ga da želi ostvarenje mimo Boga.
S druge strane nama vjernicima korizma, obredom Čiste srijede, nudi autentični ljudski projekt pozivom koji se izgovara u trenutku pepeljanja: Čovječe, sjeti se da si prah i da ćeš se u prah vratiti. Najprije, sjeti se čovječe onog što jesi i onog što možeš biti po svojoj biti. Sjeti se da si prah i da je neminovno da ćeš se u prah vratiti. Tek nakon toga možeš izraziti želju. Tek nakon toga, želi! Želi biti ono što možeš kao čovjek ostvariti. Želi biti poput Boga, ali ne uziamjući njegovo mjesto, već želi biti poput one slike koju je on za te pripravio, jer on želi tvoje pobožanstvenjenje. Želi sličiti Sinu njegovu i budi zato dijete Božje, jer to je najviše što možeš poželjeti.
Spomeni se, čovječe, tko si i budi što jesi! I budi što želiš, ako želiš želje Božje i ako snivaš Božje snove! Budi ono što trebaš biti! Budi ono što Bog želi, jer on želi tvoju vječnost i tvoj spas, jer on želi tvoju božasnku proslavu! Korizma je vrijeme kad trebamo konačno shvatiti i biti ono što je Bog za nas predvidio, što činimo obraćajući se od vlastitih slika i pokušaja ostvarenja koji nemaju veze s božanskim životom u nama. Korizma je vrijeme našeg ostvarenja, jer je vrijeme odgoja naših želja prema željama Božjim.
Share: