Prigovaraju mi da sam nepostojan i prevrtljiv,
da čas rastem, čas padam,
da mijenjam izgled i mjesto boravka,
da ne svijetlim uvijek jednakim sjajem.
Dobrim dijelom ovi prigovori stoje,
kao znak moje krhkosti i slabosti,
a uz njih i štošta drugoga
može mi se predbaciti.
Ipak u svoj mojoj nesavršenosti
tješi me jedna stvar:
nisam nikad pokušao
svojatati za se nikakve zasluge,
niti sam si umišljao
da sam od sebe nešto značim.
Bit moga života je u tome
da se izložim sunčanim zrakama,
te sam toliko vidljiv
koliko suncu dopustim da me obasja.
Ako je nekada to malo i nedovoljno,
to je zbog moje slabosti i straha
da mu se prepustim potpuno,
ali i onda kada svijetli
samo jedan djelić moga bića,
ja svijetlim njegovim zrakama
koje preko mene nalaze put do zemlje.
Share: