Meditacija o oranici koja doživljava tragediju i pustoš jer se odriče svoje plodnosti.

oranica

Share: